Select Page

Laskutusjärjestelmän kartoitus: Nettilasku paras verkkolaskutusjärjestelmä.

Koimme viimeviikolla iloisen yllätyksen, kun löysimme vastikään tehdyn tutkimuksen,  jossa oli kartoitettu verkkolaskutusjärjestelmät Suomessa. Selvityksen perusteella Nettilasku.fi valikoitu kohdeyrityksen parhaaksi ratkaisuksi.

Miia Ylimyllymaa, Laurean AMK:n Liiketalouden koulutusohjelmasta, on tehnyt lopputyön, jossa “tarkoituksena on tehdä verkkolaskutusjärjestelmän käyttöönoton mahdollistava kartoitus pienelle rakennusalalla toimivalle osakeyhtiölle.”

Miia kirjoitaa yhteenvedossa tutkimuksen tavoitteesta näin:

Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa kohdeyritykselle kustannustehokas ja helppokäyttöinen verkkolaskutuksen mahdollistava laskutusjärjestelmä, jota yrityksen henkilöstö pystyy käyttämään ajasta ja paikasta riippumatta. Järjestelmän vaatimuksissa oli otettava huomioon rakennusalan erityispiirteet muun muassa laskumerkintöjen ja arvonlisäverotuksen suhteen. … Tutkimusongelmana oli selvittää markkinoilla toimivat verkkolaskutusjärjestelmien palveluntarjoajat, joiden järjestelmillä pystyttäisiin toteuttamaan yrityksen laskutus sähköisesti. Tutkimusongelmaan ratkaisua selvitettäessä oli otettava huomioon kohdeyrityksen omien vaatimuksien lisäksi verkkolaskutusjärjestelmien kulurakenne.

Lopputulemana kartoituksesta löytyi selvä voittaja, joka myös otettiin käyttöön ja piti lupauksensa. Käymme tässä lävitse tutkimuksen pääsisällöt ja toivomme, että niistä voisi olla hyötyä myös sinulle, kun mietit mikä ratkaisu voisi elämääsi helpottaa.

Lopputyössä kerrotaankin: “ Opinnäytetyössä saatuja tutkimustuloksia voidaan hyödyntää erityisesti rakennusalalla toimivien pk-yritysten verkkolaskutuksen käyttöönottamista harkittaessa ja verkkolaskutuksen käyttöönoton yhteydessä.

Mitä on otettava huomioon sähköisen laskutusjärjestelmän valinnassa?

Aluksi voi tulla mieleen, että miksi lähteä digitalisoimaan taloushallintoa, eli mahdollistaa sähköiset myyntilaskut, ostolaskut, kuitit, palkanmaksu ja kirjanpito? Tutkimuksessa viitataan aikaisempaan tutkimukseen:

Digitaalinen taloushallinto mahdollistaa yritysten resurssien käyttöä muihin toimintoihin, koska prosessien automatisoinnin avulla saadaan tehostettua muun muassa henkilöstön ajankäyttöä. Yritykset, jotka ovat siirtyneet digitaaliseen taloushallintoon, ovat pystyneet parantamaan tehokkuuttaan tältä osin 30-50 prosenttia. Yksittäisten prosessien osalta tehokkuuden parantaminen voi olla jopa 90 prosenttia.

Tietenkin on huomioitava, että suurin osa yrityksistä ei tule jatkossa enää edes vastaanottamaan muita kun sähköisiä laskuja. Heillä on siihen verkkolaskulain suoma oikeus, lue lisää blogista: https://eemel.fi/blogi/verkkolaskulaki/

Tutkimuksen mukaan kohdeyrityksessä tärkeimmät tarpeet olivat: “Verkko- ja sähköpostilaskujen lähetys liitteiden kanssa… Hyvitys- ja huomautuslaskut … oman logon käyttö.” Lisäksi tuli esille että “ Laskurivien muokkausmahdollisuus on tärkeää, koska yrityksellä vaihtelevat jonkin verran laskurivien tiedot. Myyntireskontra ja laskuluettelo ovat suoritusten valvonnan ja myyntien seurannan kannalta tärkeitä ominaisuuksia. Tuoterekisteri ja postituspalvelu ovat hyviä ominaisuuksia, mutta eivät tärkeitä kohdeyritykselle. Tukipalveluiden olemassaolo ja hyvä tavoitettavuus ovat tärkeitä ongelmatilanteissa. Viitemaksuaineiston ajaminen suoraan reskontraan helpottaa käytännön työtä.” Lisäksi tulevaisuudessa siintivät “ Verkkolaskujen vastaanotto ja mahdollisuus sähköisiin kuitteihin”

Yrityksen sisältä tuli myös pyynto että Järjestelmää valittaessa on otettava huomioon mahdollisuus hoitaa samalla järjestelmällä kaikki taloushallinnon prosessit. Ideaalein ratkaisu olisi saada käyttöön tilitoimiston kanssa sama järjestelmä, jolloin tiedot olisivat integroitavissa kirjanpitoon reaaliajassa. “  Nettilaskussahan yrittäjä antaa pääsyn digitaaliseen dataan suoraan kirjanpitäjälle. Myöhemmin tänä vuonna koko pienyrittäjän kirjanpito voidaan toteuttaa täysin nettilasku.fi -palvelussa.

Kustannusanalyysistä Miia kirjoittaa “Järjestelmien vertailu keskenään vaatii todella paljon perehtymistä ja tarkkaavaisuutta palvelusisältöjen ja kokonaiskulujen suhteen. Kokonaiskuluja laskettaessa tulisi ottaa huomioon aloitus- ja kuukausimaksu, mahdolliset palvelunkäytön sisäiset kappalemääräiset lisävelonnat sekä asiakaspalvelun maksut.

Alla vielä talukko tutkimusyrityksen tarpeista. Ovatko nämä mahdollisesti myös sinun tarpeita?

Tarpeet verkkolaskutusjärjestelmälle

Vertailu suomalaisista verkkolaskutoimijoista

Tutkimuksessa kartoitettiin Suomessa toimivia verkkolaskutusjärjestelmiä tarjoavia palveluntuottajia. Mukana olivat esimerkiksi Isolta, Laskupiste, Zervant , Nettilasku, Netvisor, Procountor ja Heeros.

Kun otettiin kriteereiksi palvelun laatu, ratkaisun laajuus nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin (myös esim ostolaskut) ja moderni verkossa toimiva ratkaisu, ei Suomessa palvelua pienyrittäjälle kovin moni tarjoa. Tarkkaan analyysiin jäivät enää Nettilasku, Procountor ja Netvisor. Alla on tutkimuksessa kirjoitettu lopputulos, joka nostaa Nettilaskun parhaaksi ratkaisuksi kohdeyritykselle:

Opinnäytetyön aikana kohdeyritys siirtyi käyttämään verkkolaskutusjärjestelmää, joka valikoitui yrityksen tarpeiden mukaisen kartoituksen lopputuloksena. Järjestelmäksi valikoitui Epic Invoicing Oy:n ylläpitämä pilvipalveluna toimiva Nettilasku.

Miksi Nettilasku on paras ratkaisu sähköiseksi laskutusjärjestelmäksi?

Yhteenvedossa Miia kirjoittaa:

Haastattelujen ja tutkimustulosten lopputuloksena kohdeyritykselle yksiselitteisesti sopivimpana järjestelmänä voidaan pitää Epic Invoicing Oy:n Nettilasku Pro -järjestelmää. Nettilasku Pro käytön aloittaminen on helppoa. Sen ominaisuudet ja kulurakenne ovat kohdeyrityksen budjettiin sopivat. Lisäksi kyseisen järjestelmän eduksi on luettava laajennusmahdollisuudet ostolaskujen ja kuittien käsittelyn sähköistämisien osalta.

    Erinomainen ja nopea palvelu:

Miian mukaan “Nopein chat-palveluun vastannut palveluntarjoaja oli Nettilasku. Chat-keskustelu johti puhelinyhteydenottoon myyjän taholta nopeasti. Nettilaskun tapa ottaa asiakas haltuun oli nopea ja asiantunteva. Nopean yhteydenoton johdosta kaikki tarvittava tieto oli hetkessä tarkasteltavissa.”

    Helppo käyttöönotto:

Kriteerien täyttymisen lisäksi Miia nostaa tärkeäksi käyttöönoton, eli ratkaisu myös validoitiin tarkasti: “Nettilaskun käyttöönotto sujui todella helposti. Yrityksen tietojen rekisteröimisen jälkeen oli heti mahdollista aloittaa järjestelmän käyttö. Asiakastietojen kirjaaminen asiakasrekisteriin sujui helposti ja ongelmitta. Asiakastietoihin on mahdollista viedä asiakaskohtaisia tietoja joka helpottaa laskujen luomista samoille asiakkaille jatkossa. Kokonaisuudessaan laskujen luominen oli tehty helpoksi ja laskuriveille sai vietyä melko joustavasti tietoja.” Osaaminen ja toimialakohtaiset toiminnot olivat myös tärkeitä: “Arvonlisäverokannan muuttaminen sujui helposti ja järjestelmässä oli suoraan otettu huomioon rakennusalan käänteinen verotus. Laskun lähettäminen verkkolaskuna toimi erinomaisesti.”

    Automaatio, aika on rahaa:

“Kohdeyrityksen kannalta on todettava, että laskutukseen kuluva aika lyheni merkittävästi. Koko prosessiin laskun luomisesta laskun lähettämiseen liitteineen kului yli puolet vähemmän aikaa lähtötilanteeseen verrattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen asettama tavoite kustannustehokkaan, helpon ja nykyaikaisen järjestelmän löytämisestä käyttöönotettavaksi on toteutunut täydellisesti.”

Todella hieno kuulla, että olemme onnistuneet noin hyvin! Ja mikä varmasti ilahduttaa pienyrittäjää, on tietenkin ratkaisun kustannustehokkuus vertailuissa muihin.

Hintavertailu, voiko paras olla myös halvin?

Kohdeyrityksessä tarpeet olivat aika pienet, reilut 10 laskua kuukaudessa, mutta silti hintaerot kasvoivat suuriksi. Nettilasku toi todella huikeat säästöt ensinmäisen vuoden aikana (ja lähes saman verran myös tulevina vuosina). Yritys säästi yli 1600€/vuosi verrattuna Netvisor:iin ja yli 770€/vuosi verrattuna Procountoriin. Mukava lisä tuloihin vuodessa, eikö vain?  Nettilaskun kokonaiskustannus kohdeyritykselle oli vuodessa vain 288€, lähes saman verran tai vähemmän kun muiden vaihtoehtojen ensimmäisen kuukauden maksu! Alla hintavertailutaulukko suoraan tutkimuksesta (Syyskuu 2019):

Hintavertailu, Suomen verkkolaskujärjestelmät pienyritykselle

Kokeile sinäkin, ilmaiseksi!

Jos sinun yrityksesi on suunnilleen samanlainen kuin tutkimuskohde, voit hyötyä ottamalla Nettilasku.fi -palvelun käyttöön. Nyt nettilasku.fi uusista käyttäjistä yli 20% tulee “kaveri suositteli” -termillä ja ilmeisen hyvästä syystä. Alla muutaman asiakkaamme suosittelut:

Huoletonta pienyrittäjän talouden hallintoa pääset kokeilemaan täysin ilmaiseksi kuukaudeksi ja sen jälkeen hintaan alkaen 19€/kk. Alla olevasta linkistä voit rekisteröityä ja lähettää ensimmäisen sähköisen laskusi alle viidessä minuutissa.

Haluatko, että keskustelemme onko nettilasku.fi juuri sinulle paras palvelu? Soita meille tai  viestitä oikean alareunan "chat" ikkunasta!

Ota nettilasku-sovellus käyttöön!

  • 1. Rekisteröity
  • 2. Lisää täydentävät tiedot
  • 3. Aktivoi haluamasi toiminnot